lunduniversity.lu.se

CIRCLE

Centre for Innovation, Research and Competence in the Learning Economy |Lund University

Ny bok förespråkar innovationsstrategi med helhetssyn

omslag till bokVårt samhälle är byggt av innovationer. Bilar, tåg, flygplan, telefoner, internet och medicinsk teknik gör det tydligt att samhället påverkas och förändras tillsammans med innovationerna. Men det har saknats ett helhetsgrepp och en djupare förståelse för de system inom vilka innovationer skapas, menar Charles Edquist, professor i innovationsstudier vid CIRCLE, Lunds universitet, som nu tillsammans med Susana Borrás, professor vid CBS i Danmark, ger ut en bok om holistisk innovationspolitik för att öka förståelsen för den samsyn som behövs.

– Jag hoppas att boken är användbar för det globala samfundet av forskare, för studenter, beslutsfattare, politiker och för alla som är intresserade av området innovationspolitik, säger Charles Edquist.

Läs artikeln: Ny bok förespråkar innovationsstrategi med helhetssyn

CIRCLE on facebook